PGB perikelen

Tijd om weer eens te bloggen over de frustraties van het PGB…. Onze gemeente heeft ons PGB toegekend voor de reiskosten die Tom maakt. Dat is erg fijn, ik weet dat er niet veel gemeenten zijn die zich daar sterk voor maken en ik ben blij dat onze gemeente dat wel doet. Aldus hebben wij budget voor de trein en buskosten van en naar Feniks Talent. Nu wisten wij niet hoe we deze kosten precies konden declareren en hebben dus in al onze onnozelheid de uitdraai van de kosten opgestuurd naar de SVB. Dat bleek niet afdoende. We kregen een keurige brief dat de kosten niet vergoed werden. Ok, dan maar bellen om te vragen op welke manier we de kosten wel vergoed kunnen krijgen. De uitleg was dat we een arbeidsovereenkomst moeten invullen voor Tom die hij dan met zichzelf aangaat en waarin een afwijkend uurloon van 0,1 cent wordt aangegeven. Op basis van de uitdraai van het OV zal dan het bedrag worden toegekend. Dus draai ik een overeenkomst uit en probeer die in te vullen. Met de algemene gegevens lukt dat nog goed. Ik weet de naam adres en  het burgerservicenummer van Tom. Dan kom ik bij de vraag: is er een familierelatie met de zorgverlener? Zo ja, Wat voor familierelatie? eh..ja als je een contract aangaat met jezelf….wat voor relatie is dat dan?  Ik bel maar weer met het SVB… na weer heel de riedel van zijn en mijn burgerservicenummer en zijn geboortedatum kunnen we verder. Ik leg mijn vraag voor en krijg een beetje giechelend antwoord dat ik dan ” ja” in mag vullen en als toevoeging kan schrijven: ” is budgethouder”.  Ok, dat klinkt aannemelijk  dus ik bedank en ga verder met invullen van de overeenkomst. Dat lukt aardig al zijn alle vragen afgestemd op hulpverlening en niet op reizen. Ik blader door en zie het kopje afwijkende lonen… ok dat weet ik dus daar vul ik in : Ja en als afwijkend loon 0,1cent… ik ben bijna trots op mezelf tot ik zie dat daar achter staat : Per uur voor: eh , reizen, vervoer wat zal ik opschrijven? Daarbij zie ik een paar vragen verder een kopje ” reiskosten” Ik raak in verwarring, moet ik daar niet in gaan vullen? In de wetenschap dat ik het formulier zeker terug krijg wanneer het niet correct is ingevuld bel ik weer met het SVB. De dame aan de telefoon hoort mijn verhaal en geeft me aan dat ik zeker niet reiskosten in moet vullen. Reiskosten zijn voor zorgverleners die moeten reizen om mijn zoon hulp te verlenen en dat is in deze niet aan de hand. Het betreft hier vervoerskosten omdat hij zelfstandig reist. Ik mag dus bij afwijkend loon invullen bij : per uur voor : “vervoerskosten”. Bij het kopje ” reiskosten” mag ik invullen “er zijn geen afspraken gemaakt.”  Ok dat is weer helder, ik bedank de dame en ga verder met invullen. Wanneer ik klaar ben met invullen zie ik dat ik wat ben vergeten. Er is ook een kopje “werkzaamheden” en daar moet ik invullen om wat voor werkzaamheden het gaat. Tja ook hier loop ik weer vast het is geen begeleiding, geen verpleging enzovoorts…. mmmmm maar weer bellen met het SVB ( ik had beter alles kunnen lezen en dan alle vragen ineens kunnen stellen dus goede les voor de volgende keer haha!) Inmiddels kan ik mijn zoon’s en mij burgerservicenummer bijna uit mijn hoofd opdreunen en kan ik snel verder met mijn vraag. De allerhartelijkste jongedame aan de telefoon gaat kijken in onze gegevens en komt met de mededeling dater helemaal geen budget meer is en of ik daarvan op de hoogte ben. Geen budget betekent dat er ook geen geld wordt uitgekeerd op de arbeidsovereenkomst dus ” toch wel handig dat we dat nu zien” geeft zij aan. Eh, nee ik ben niet op de hoogte dat er geen budget meer is en dat kan ook niet kloppen omdat wij zeker niet meer zorg inkopen dan is toegekend dus ik snap er niets meer van….Ik belde met een vraag over een in te vullen arbeidsovereenkomst en nu gaat het gesprek over het budget wat volgens het SVB volledig op is. Dit kan niet waar zijn! Gelukkig heb ik alle formulieren met de toegekende budgetten voor me liggen en geef dus aan dat voor zover ik ben geïnformeerd voldoende budget moet zijn. Wederom zegt de dame aan de telefoon dat de informatie de zij heeft aangeeft dat het budget op is. Pfff, ik lees nogmaals op welke budgetten we hebben maar zij kan niets met deze informatie en vraagt mij om de gemeente te bellen en op te vragen wat het jaarbudget is.  Zij zegt me: ik zou nu snel bellen, het is 16:30 en gemeenten zijn open tot 17:00 uur dus u kunt het nu nog navragen en wij zijn bereikbaar tot 19:00 uur. Tja ik kom nu niet verder met deze dame zij blijft herhalen dat ik contact moet zoeken met de gemeente omdat het geld niet op de rekening staat van de SVB. Vreemd, ik heb er nu een stressfactor bij, blijkbaar staat er niet genoeg geld op de rekening van het SVB terwijl het wel aan ons is toegekend. Ik bel met de gemeente. Zij doen navraag bij het bureau wat binnen de gemeente is ingehuurd is om PGB’s toe te kennen. Die geven aan de financiële zaken uit handen te hebben gegeven aan een andere partij. Dat klopt daarvan heb ik ook de schriftelijke bevestiging gehad van het toegekende PGB. Dus bel ik met deze partij. De dame aan de telefoon geeft aan ( zonder mijn  burgerservicenummer en geboortedatum van Tom te hoeven noemen) dat het volledige budget is doorgegeven aan het SVB. Eh ja, waar zit dan de kink in de kabel? Dat kan zij mij ook niet zeggen het zou zo goed moeten zijn. Dus weer bellen met het SVB. Inmiddels is het druk daar. Ik sta in de wacht en er zijn meer dan 7 wachtenden voor mij, excuses voor het ongemak. Gelukkig wil Sander vanavond koken zodat ik rustig de tijd heb om te bellen. Na 12 minuten wachten wordt ik doorverbonden. Iets te overenthousiast geef ik direct het burgerservicenummer van Tom en dat resulteert er in dat ik dat 3 keer moet herhalen voor de meneer aan de telefoon het goed heeft kunnen invoeren. Hij is iets minder snel dan ik. Ik besluit een stapje terug te doen in mijn denken en me aan te passen aan hem. Ingeef een korte uitleg over het af te sluiten arbeidscontact en wat zijn collega’s mij hebben geadviseerd. En dat ik nog een vraag heb over te verrichten werkzaamheden. Ik moet nog twee stappen terug. Hij zegt me dat ik alles bij reiskosten in mag vullen. Geduldig leg ik uit dat ik al meerdere van zijn collega’s heb gesproken die me een ander advies hebben gegeven. Hij vraagt me even te wachten zodat hij navraag kan doen. Na een minuutje komt hij terug bij me en zegt dat het inderdaad zo is als zijn collega’s me hebben geïnformeerd en dat ik bij werkzaamheden in kan vullen: werkzaamheden op grond van de jeugdwet, namelijk : en daar is het vakje blank en mag ik invullen: vervoer. Ok, die vraag is beantwoord, dat is fijn ik kan nu de overeenkomst op gaan sturen. Echter heb ik nog het probleem van het budget wat volgens het SVB op is. Ik leg dat aan hem voor en ja, hij ziet ook in de gegevens dat het op is. Ik heb inmiddels onze boekhouding uitgedraaid en gezien dat we nog lang niet het toegekende bedrag hebben opgemaakt. Wat wij hebben opgemaakt is ongeveer inderdaad wat het SVB zegt te hebben als budget dus dat kan ik nog wel rijmen. Wat niet klopt is dat het ingehuurde bureau voor de financiën dat is ingehuurd is door het bureau dat door onze gemeente is ingehuurd om de PGB’s toe te kennen ( kunnen jullie het nog volgen?) zegt dat er veel meer budget moet zijn. En dat klopt ook met onze boekhouding op basis van de toegekende bedragen. Dus dat geef ik aan aan de meneer van het SVB. Tja, hij zal een melding daarvan maken ( evenals zijn vrouwelijke collega die dit heeft ontdekt mij zegde dat te doen) en op basis daarvan zal er op korte termijn vanuit het SVB contact worden gezocht met onze gemeente. Ik geef aan dat de gemeente een bureau heeft ingehuurd en het SVB dus beter direct contact op kunnen nemen met dat bureau en geef hem gegevens van het bureau en de dame die ik daar gesproken heb. Ik bespeur een lichte twijfel bij de meneer, zij willen toch echt liever de gemeente bellen. Ook goed maar waarschijnlijk krijgen jullie hetzelfde antwoord als ik heb gehad en dan heb je alvast de juiste gegevens. Dan wil ik graag concreet iets afspreken en vraag dus de meneer aan de telefoon of hij mij op de hoogte kan stellen wanneer zij contact hebben gehad met onze gemeente. Dat is volgens hem niet gebruikelijk. Ok, wat is dan wel gebruikelijk vraag ik. Het antwoord is dat ik in ” de loop” van volgende week kan bellen met het SVB. Prima, kan ik dan uw naam noteren en naar u vragen? Eh, nee dat is ook niet gebruikelijk. Eh, wie gaat er dan bellen naar mijn gemeente? Gaat u dat doen? Het antwoord luid: “Nee dat doe ik niet daar hebben wij een afdeling voor”. Dat is helder, “kan ik dan aankomende week naar die afdeling bellen om te vragen of het is opgelost?” ‘ Nou nee, dat kan niet, U kunt gewoon het algemene nummer bellen en dan kan iedereen uw gegevens inzien in de computer.” “OK, ik heb dus vandaag 4 personen aan de telefoon gehad, ik kan niemand, zelfs geen afdeling  persoonlijk aanspreken op het te lopen traject?” ” Nee, u kunt gewoon het algemene nummer bellen.” pfff ik sluit het gesprek ( enigszins gefrustreerd ) af en besluit dat ik maandag maar weer ga bellen om te kijken of er nu wel genoeg budget op de rekening van het SVB staat. Ik heb begrepen dat wij als vertegenwoordigers niet meer het budget in eigen beheer hebben omdat er teveel fraude werd gepleegd. Nu is er een budget toegekend door een bureau wat is ingehuurd door de gemeente. Voor zover ik het begrijp heeft dit bureau ook weer een bureau ingehuurd om de financiën te beheren en over te maken naar het SVB. Ergens in deze lijn is een gedeelte van het budget van mijn zoon dus vooralsnog ” kwijt ” geraakt. Ik kan jullie met de hand op mijn hart zeggen dat wij in de afgelopen jaren nog nooit het budget van mijn zoon zijn “kwijtgeraakt” . En dan zou deze manier van PGB verstrekken minder fraude gevoelig zijn?? Ik ben benieuwd… Ik ga maandag maar weer bellen met het SVB….

Geef een reactie